Hakkımızda

E-Sistem 2017 senesinde kurumsal firmalara ve kamuya yönelik kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmak amacıyla kurulmuştur. Günümüze kadar sektörün önemli entegratör firmaları arasında yerini almayı başararak yazılım ve anahtar teslimi birçok projeye imza atmıştır.

BGYS Politikamız

E-SİSTEM BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
Gizlilik:     Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük:     Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 
Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.
İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerinin sürekliliğini sağlamaktır.